The International Myopraktikk Organization

org.nr. 923 268 537 NO

Organisasjonens formål:

- Fremme kunnskap, litteratur og forskning om myopraktikk.

- Fremme god myopraktorskikk Godkjenne faglærere, utdanning og utøvere.

- Forvalte utdannings- og utøverlisenser gitt etter styrets kriterier.

- Sikre at myopraktorer, faglærere og elever opptrer i tråd med god myopraktorskikk gjennom å påse at involverte parter signerer en etikk- og utøvererklæring.

 

« - En HELT annen måte å forstå, og behandle muskel-skjelettplager på er hva du møter når du kommer til myopraktorern.

Ikke noe svevende greier, men helt konkret. Noe kjent, men bare forstått på en ny måte! Forstått på en måte som baserer seg på internasjonal banebrytende forskning fra noen av verdens fremste anatomister, om kroppens oppbygging og dynamikk.

Vi snakker her om væskeflyt, bindevev og biotensegritet.

Egentlig en veldig enkel matematikk, som fører til at man helt frivillig velger å utsette seg for en behandling som kan sammenlignes med alt annet enn en spabehandling.

Dette er hva man betaler i håp om å kunne få resultatet av behandlingen umiddelbart, og i håp om å kunne oppleve at muskelspenninger slipper taket før man går ut døra hos behandleren.

Myopraktikk er dermed en éngangsbehandling som er benyttet av såvell OL-deltagere som av hvermannsen, ja til og med er behandlingen benyttet på hunder, og med resultater som både lindrer plager, men som også virker prestasjonsfremmende, uten langvarige behandlingsopplegg.»

 

 

Myopraktikk (av (Myo, - Muskel) og (Praktikk, - praktikker)) er en manuell behandlingform. Myopraktikk er basert på kliniske funn og nyere forskning på bindevev (fascia), tensegritet, væske og deres sentrale rolle i muskelspenninger, dysfunksjon og smerter.

Myopraktikk vinner stadig terreng som en veldig spesifikk og dyptgående tverring av muskulatur, fascia og strukturer i kroppen som alle henger sammen med hverandre. Den umiddelbare effekten mange opplever gjør at dette i utgangspunktet er en éngangsbehandling og man bør kunne fortsette med normal aktivitet i løpet av kort tid.

Å forstå og inkludere totaliteten i behandlingskjeden og å se en stor del av anatomien i sammenheng gir uante mulighet til å elliminere væsketrykk, muskelspenning og muskelsmerter i hele behandlingskjeden.

2020 © All right reserved - The Intrenational Myopraktikk Organization
org.nr. 923 268 537 NO