Støtt oss i arbeidet -

Vipps 50 kr eller valgfritt beløp

Vippsnr: #835116

Muskelskjelett koster over 250 milliarder NOK årlig bare i Norge og utgjør store belastninger for den enkelte pasient!

The International Myopraktikk Organization (TIMO) er en non-profitt organisasjon som har til formål å fremme kunnskap, litteratur og forskning om myopraktikk.

Organisasjonen jobber med å utdanne høyt kvalifiserte myopraktorer som har en unik og ny måte å forstå og behandle smerter og dysfunksjoner i bevegelsesapparatet på!

Mer forskning for større generell kunnskap og forståelse er også noe organisasjonen jobber aktivt for og med, og organisasjonen ønsker å og støtte dette!

Takk for din støtte

til organisasjonens drift og forskning!

2020 © All right reserved - The Intrenational Myopraktikk Organization
org.nr. 923 268 537 NO