Scandinavian Myopraktikk education (NO)


Leter du etter en kraftig og dyp behandling og et terapeutisk verktøy for muskler og ledd som gir umiddelbare markante og kontrollerbare resultater?
Da er dette studiet for deg!

Fagutdanningen i Myopraktikk – Godkjent Myopraktor,
er godkjent av The International Myopraktikk Organization (TIMO).

The International Myopraktikk Organization har gleden av å presentere:

Fagutdanning i Myopraktikk – Godkjent Myopraktor

Utdanningen er et praktisk, teoretisk, samlingsbasert studium med oppstart i 2025 - Nærmere informasjon kommer.

Selvstudie, dokumenterte pasient-oppfølging med refleksjoner, observasjoner og behandlinger er en stor del av studiet.

Med små klasser, tett oppfølging og høyt kvalifiserte lærere legger vi til rette for å utdanne dyktige myopraktorer. Du lærer alt du trenger for å praktisere som myopraktor, og ved bestått og godkjent utdanning får du medlemskap hos The International Myopraktikk Organization.

Det faglige innholdet i myopraktor-utdanningen er basert på boken Myopraktikk, Behandlingskjeder - Teori og behandling. - Ved kraftig og kyndig tverring av muskelkjeder, søker behandlingen en umiddelbare markant forbedring av smerter, dysfunksjon, mobilitet og prestasjon i muskler og ledd. Umiddelbare endringer som er kontrollerbare, og som både pasient og behandler kan kjenne under huden.

Et vidt spekter av tilstander og dysfunksjoner behandles og nakke, skulder og arm, rygg, bekken og ben, kjeve og kjeveledd (TMD), myalgier, hodepine og migrene, idrettsskader, slitasjeskader, er blant det man kan behandle.

Fagutdanningen i myopraktikk er nå også godkjent som selvstendig studie hos utøverorganisasjonen Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH). For å bli fullverdig medlem i utøverorganisasjonen, stiller NLH i likhet med TIMO krav til at studentene dokumenterer tilleggsfagene Grunnmedisin med muskellære og VEKS-fag.

The International Myopraktikk Organization (TIMO) har inngått samarbeid med Tunsberg Medisinske Skole som tilbyr både Grunnmedisin og Grunnmedisin med 30 studiepoeng, som begge dekker kravene hos oss og hos NLH. Du får i tillegg 10% rabatt på disse fagene hos Tunsberg Medisisnske Skole gjennom å være student hos oss. 

VEKS-Fag tilbys av både Tunsberg og NLH

« - Myopraktikk (av (Myo, - Muskel) og (Praktikk, - praktikker)) er en manuell behandlingform. Myopraktikk er basert på kliniske funn og nyere forskning på bindevev (fascia), tensegritet, væske og deres sentrale rolle i muskelspenninger, dysfunksjon og smerter.

Myopraktikk vinner stadig terreng som en veldig spesifikk og dyptgående tverring av muskulatur, fascia og strukturer i kroppen som alle henger sammen med hverandre. Den umiddelbare effekten mange opplever gjør at dette i utgangspunktet er en éngangsbehandling og man bør kunne fortsette med normal aktivitet i løpet av kort tid.

Å forstå og inkludere totaliteten i behandlingskjeden og å se en stor del av anatomien i sammenheng gir uante mulighet til å elliminere væsketrykk, muskelspenning og muskelsmerter i hele behandlingskjeden»

For å få utdanningen godkjent av The International Myopraktikk Organization, forutsettes godkjente opptakskrav og at det gjøres selvstudie og noen dokumenterte øvelser i form av trening med pasienter hjemme mellom samlingene. Dette er arbeidskrav / lekse som lesing av teori og utvalgte oppgaver som dokumenterte observasjoner, relevante refleksjoner og behandling som skal utføres med pasienter hjemme.

NB 1: Under opplæringen er det viktig å ha kropper å se på for å forstå, og da er det er stor fordel at man bruker hverandre som modeller i dette samarbeidet. Vær forbredt på å bli spurt om å være modell.

NB 2: Det gis personlig oppfølging, veiledning og hjelp ved alle deler av utdanningen og gjennom hele utdanningsløpet.

Utdanningne har avsluttende teoretisk eksamen, og med alle krav oppfylt, gis du av The International Myopraktikk Organization rett til å titulere deg som myopraktor.


Ved godkjent og avsluttet utdanning, kan du titulere deg som Myopraktor og blir tatt opp som medlem i

The International Myopraktikk Organization.

 

Studienavn

Fagutdanningen i Myopraktikk – Godkjent Myopraktor.

Studiested 

Myopraktor- senteret, Trøndelag

Håkkagata 10, 7714 Steinkjer. Norge

Søknadsfrist

Fagutdanningen har fortløpende opptak fram mot studiestart, forutsatt ledige studieplasser.

Litteratur

Myopraktikk, Behandlingskjeder, Teori og behandling. (ISBN 987-82-691804-0-4)

Anbefalt tillegg

Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists. (ISBN 9780702046544)

Biotensegrity: The Structural Basis of Life 2nd Edition (ISBN 978-1909141841)

Foreleser/lærer

Stig Runar Hopen, Myopraktor og CEO for klinikken HOPEn Muskelterapi siden 2012. En velrenommert klinikk med landsdekkende nedslagsfelt.Hopen har en kjent navn i nasjonale og internasjonale forskermiljø, har sterk kunnskap og har publisert flere banebrytende medisinske forskningsartikler som er publisert internasjonalt og indeksert i PubMed. Fagartiklene har fått stor oppmerksomhet og dette arbeidet har hatt stor betydning for The Internationam Myopraktikk Organization (TIMO). Se artiklene i PubMed.  Hopen ivrer for å dele kunnskap på flere arenaer og i tillegg til å være kliniker, lærer og foreleser er han derfor også aktiv blant annet på flere sosiale medier.


Planlagte samlinger

Nærmere informasjon kommer


Priser

Nærmere info kommer!

(TIMO har i 2024 fokus på forskning, og har dermed ikke kapasitet til undervisning - meld likevel din interesse for 2025 alt nå!)

Utdanningens totale verdi: *******

Søk studieplass - ta kontakt med:

The International Myopraktikk Organization

v/ Tor Arne Mjøen (utdanningskoordinator/sekretær, Steinkjer)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: +47 913 37 555

2020 © All right reserved - The Intrenational Myopraktikk Organization
org.nr. 923 268 537 NO